b-open

•september 19, 2010 • Legg igjen en kommentar

Deltar på årets b-open i Bergen.

Jeg er gjestekunstner hos John Audun Hauge og Inger-Marit Saastad, i Sandviksboder 19.

Se flere arrangementer på nettsiden!  Bergen 27.oktober til 1.november 2010.

http://www.b-open.no

Flotte dager i hagen i Hekkveien 5!

•juni 18, 2010 • Legg igjen en kommentar

5 dager workshop, 10 stykker i full gang med stor iver!

OBS: Siste dag lørdag 19.juni. Se http://skulpturarena.no/

Marmor, under bearbeidelse

•juni 13, 2010 • Legg igjen en kommentar

Marmor i hagen, workshop 15-19.juni i Hekkveien 5, Oslo. VELKOMMEN!

•juni 12, 2010 • 1 kommentar

Her skal det hogges, raspes og pusses i 5 dager! Jeg tar med noen påbegynte små skulpturer, og kanskje begynner jeg på en ny en. 

Billedhoggernes JULESHOW 2009

•desember 10, 2009 • Legg igjen en kommentar

Velkommen til Hekkveien 5, Carl Berner.

Åpning 11.desember kl. 17.00. T.o.m. 20.desember

"Inn til beinet"

"Inn til beinet". (Kleberstein soapstone fra Lalm)

New photo from Trondheim Stonefestival 2009

•august 4, 2009 • Legg igjen en kommentar

http://www.stonefestival.no

«Et lite stykke Norge»

•juli 25, 2009 • Legg igjen en kommentar

7 4. Et lite stykke Norge «Et lite stykke Norge», skulptur av kleberstein fra Maalselv, Norge.

Trondheim Steinfestival 2009

•juli 16, 2009 • 1 kommentar

Helgen 17-19.juli arrangere Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) steinhoggerfestival. Der skal jeg delta sammen med mange andre steinhoggere, kunstnere som jobber med vedlikehold og restaurering av steinskulpturer og utsmykkinger.

Sjekk http://www.steinfestival.no

«Brød for kunsten»

•mai 21, 2009 • Legg igjen en kommentar

Er med på utstilling i Galleri BOA, Rådhusgaten 19, Oslo

Åpning torsdag 28.mai 2009 kl. 18.00 www.galleriboa.no og www.brodforkunsten.no Følg med!!!

28.mai til 14.juni

Fra pressemedlingen til Galleri BOA:

Brød for kunsten er en temautstilling med fokus på  kunstnernes levekår og
arbeidsforhold, hvor prosjektene har sitt utspring i deltidsjobber,
dobbeltarbeid og forskjellige overlevelsesstrategier. I dette ligger det
både et ønske om å sette kunstnerens økonomisk pressede situasjon og rolle
som dobbeltarbeider på dagsordenen og slik følge opp levekårsundersøkelsen
fra 2008, så vel som å vise hvordan kunstnere kan bruke deltidsjobber som
idégrunnlag for sin egen kunstproduksjon. Som en del av utstillingen
finnes det en blogg på www.brodforkunsten.no, laget av Rachel Dagnall og
Ioana Prisacariu. Her presenteres kunstnerne og deres prosjekter, og de
som ønsker kan bidra med egne erfaringer eller diskutere
problemstillingene som er satt under lupen. Utstillingen viser gjennom
både alvorlige og humoristiske prosjekter hva som kan bli resultatet når
«brødjobben» blir blandet inn i kunstproduksjonen, hvordan man i mangel på
tid eller penger anlegger forskjellige overlevelsesstrategier, og hvordan
kunstneren kan lage kunst av nederlag, eller iscenesette seg selv i andre
jobber enn som kunstner.

Blant annet tar Sigbjørn Brattlie sin deltidsjobb som husmaler inn i
galleriet gjennom en performance hvor en liten del av lokalet pusses opp
gjennom utstillingen og pausetiden tilbringes i en fluktstol mens han
drikker kaffe fra en ståltermos.
Andre eksempler som kan nevnes er Veronica Moen, som viser 40 avslag på
søknader om utstillingsplass hos forskjellige gallerier og slik belyser en
side av kunstnerens arbeide som publikum sjelden får innblikk i. Åsil
Bøthun viser fotografier av kunstnere ikledd uniformer de benytter i sine
ekstrajobber og Stefan Schröder presenterer en serie med bilder hvor han
har fotografert seg selv i ulike arbeidssituasjoner. Et prosjekt som også
beveger seg ut av gallerirommet er laget av Anne Kristin Vangen. Hun har
fått laget buttons med påskriften «Billedkunstner i arbeid». Disse vil bli
delt ut gratis til billedkunstnere som kan bære dem på jobben og slik
synliggjøre sin tilstedeværelse i samfunnet, både som kunstnere og som
viktig arbeidskraft innenfor en rekke forskjellige bransjer. Brød for
kunsten er både en spennende og mangfoldig utstilling, og et innspill i
diskusjoner knyttet til kunstneres livsvilkår og arbeidsmarkedet generelt.

Utstillingen er støttet av Norske Billedkunstnere og Norsk Kulturråd.

Til bruk ved kunstnerisk aktivitet, men har langt større politisk effekt ved bruk under lønnsarbeid! Finnes i to farger, str. 5,5 cm. Pris 35 kr. pr. stk. inkl. porto!!

Søker utstillinger!

•mai 10, 2009 • Legg igjen en kommentar

Jobber for tiden med utstillingssøknader for 2010, -11 og eventuelt -12.

Men håper å få vist noen av skulpturene i Bergensområdet i løpet av året.