Om meg /About me

Jeg har siden 1992 arbeidet med store skulpturer i tre og tråd, eller tre og metall.  Tematisk har jeg arbeidet innen begrepene BEVEGELSE – KRAFT – SPENNING, hovedbegrepene som meningsbærende.  Fascinasjon for ekstremiteten i natur og arkitektur fortsetter som meningsbærende og er i utvikling.

Etter første arbeidsoppholdet i Pietrasanta, Italia i 2007 endret jeg arbeidsmåte. I stedet for å bygge opp, legge til,  begynte jeg å fjerne, ta bort, hogge bort. En ganske annerledes opplevelse!

Prosjektet jeg har jobbet med de siste 3 årene kaller jeg ”Marmor inn til beinet”.

Det har sitt utspring i en fascinasjon for strukturer i forandring og i nedbrytning. Og trangen til ”å kle av”, komme inn til kjernen, til det essensielle.

Jeg arbeider, formmessig i et «mellomrom» der det ikke finnes klare skillelinjer mellom kropp (natur) og former med referanser til mekaniske maskindeler. Jeg jobber med former i skjæringspunket mellom natur og menneskelagde maskindeler. Kroppsdeler/knokler eller maskindeler i oppløsning, nedbrytning og med spor av slitasje. Nakent. Ribbet. Slitt til det ugjenkjennelige. Mishandlet, brutt.

Særlig ønsker jeg å undersøke den viljeløse bevegelsen det får i det utsettes for vold.  Påført av noe utenfra.

Jeg ønsker å forfølge dette, undersøke, og lage objekter med vage referanser til maskindeler, menneske- og dyreknokler. Som en metafor for en tilstand.

Marmor er et langsomt materiale å jobbe i. I tillegg har jeg begynt å hogge i norsk kleberstein. Et materiale med en helt annen karakter og temperament. Arbeider intuitivt, forsøker å lage nytt liv, nye historier ut av steinen. Jeg hogger direkte i materialet, med forskjellige beinbiter som modell, utgangspunkt og inspirasjonskilde.

Objektene jeg lager kan sees som deler av en sammenheng. Det ligger en forhistorie i objektene, de forteller en historie.

Arbeidene mine har hatt en markant utvikling ved siste oppholdet i Italia. Mine nyeste skulpturer framtrer som to formelementer: Kulen og tynt draperi.

Kulen er drapert med ett tynt hinne/lag som en beinhinne, slintre (!) eller annet organisk materiale i oppløsning.

Jeg har i det siste året jobbet med små formater. Dette gjør at jeg kommer hurtig i gang, kan være impulsiv og modig. De små skulpturene vil derved også bidra til utvikling av større arbeider.

Er i gang med å ta avstøpning av enkelte av skulpturene får og kunne lage flere eksemplarer i leire, porselen eller andre egnede materialer. På den måten øker dine muligheter for å bli eier av et av mine arbeider!  Prisen kan settes lavere enn unike marmorskulpturer som det kun vil finnes 1 (ett eks) av. Det er også en fin måte å videreutvikle mitt formspråk, og spre det til et større publikum.


 
%d bloggere liker dette: